Medlemstyper
150929_Hemsida_1_770x450_px

Inkubator

Vill du ta ditt företag framåt och utveckla dina affärer? Då kan ett inkubatorprogram vara något för dig! Oavsett om du är ett helt nytt eller igångvarande företag.

Mottagning

Första steget är mottagningen där vi träffas och lär känna varandra. Vi kopplar sedan samman dig med en erfaren affärsutvecklare som du kan prata med förutsättningslöst. Du får feedback på dina utvecklings- och tillväxtidéer.

För-inkubator

För-inkubatorn är en period där start-up-företag kan få hjälp att affärsutveckla bolaget och få tidig feedback från marknaden och branschen. Detta för att se marknadspotentialen. Under för-inkubatorn, som vanligtvis är 6 månader, får du stöd att förädla din affärsidé och ditt värdeerbjudande utifrån ett kundperspektiv. Värdeerbjudandet blir ett underlag för att bygga ett skalbart företag. Det är en chans att prova på och se om du ska fortsätta med bolaget in i inkubatorn med den affärsutvecklingsprocess som då tar vid. Målet under för-inkubatorn är att ta fram en innovationsplan och ett tydligt värdeerbjudande.

Inkubatorprogram

Inkubatorn är nästa steg där du får individuellt stöd som sporrar och utvecklar ditt företag. Det kan handla om kunskaper, kontakter, kapital och vid behov kontor.

För att bli antagen till inkubatorprogrammet ser vi gärna att:

  • Du har en affärsidé eller företag med tillväxtpotential
  • Du har ambitioner, driver och vill utveckla affärsidén eller företaget
  • Det finns skalbarhets-fördelar.
  • Det finns möjlighet att växa med företaget nationellt och gärna internationellt
  • Nytänkande och ett hållbarhetstänk i affärsidén.

Målgrupper för inkubatorn

Företag eller affärsidéer med skalbara affärsidéer, stor tillväxtpotential, gärna internationell marknadspotential. Ditt företag kan befinna sig i olika faser:

1. Tidig fas. Omfattar idéfas/affärsidé, kanske 1,5 år till marknad, långt till marknad, längre utvecklingstid.
2. Kommersialiseringsfas. Kan till exempel innebära att det redan finns en första kund, en första intäkt och några månader kvar till en större lansering.
3. Igångfas. Bolag som förmodligen är 1-5 år gamla, har en omsättning och en vilja att satsa nytt, men kanske inte vill göra det på egen hand utan behöver kunskaper/förmågor från annat håll.

Kunskaper

Inkubatorn är en språngbräda till tillväxt. Vi har verktygen som kan öka tempot till marknaden. Bland annat regelbundna träffar med affärsutvecklare som ger stöd i att forma strategier och mål exempelvis när det gäller val av kunder, paketering och finansiering. Du får också tillgång till experter inom finansiering, ekonomi, juridik, HR-frågor (human resources) och Patent- och immaterialrätt.

Kontakter

Genom affärsutvecklaren och våra egna kontakter till olika företag, branscher, experter, marknader, Science Parks och universitet så får du en stor kontaktyta.

Kapital

Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera och söka bidrag och lån till din tjänst och produkt.

Kontor

I inkubatorn får du nytta av andra företagares know-how. Vi ser det som positivt att du verkar i vår fysiska miljö, men inget krav för att genomföra inkubatorprogrammet.

Fler förmåner

Vi använder flera verktyg som stödjer ditt företagande. Affärsutvecklingsmallar (ex. NABC, Business Canvas), säljstöd, inkubatormöten, halvårsavstämningar, värdeskapande möten (Value Creations) och föredragsserien Affärsskap är några exempel. Läs mer på vår hemsida! Genom nyhetsbrev, hemsida och pressreleaser hjälper vi dig att synas.

Modernt utrustade mötes- och konferensrum, samt cyklar och projektor lånar du enkelt av oss. Du blir också ett av flera Kalmar Science Parkföretag och en del i nätverket.

Ansökan och priser

Kontakta oss för aktuell uppgift angående inkubatorn.

Kontakt

Hör av dig till Linus för ett förutsättningslöst, kostnadsfritt möte under full sekretess där vi diskuterar igenom dina idéer. 

Du kan även kontakta näringslivskontakt i din kommun >>

 

eu_kommunloggor_grupp_rink


Vill du veta mer? Hör av dig till:

Linus Andersson

Linus Lindquist

Koordinator Incubator