Medlemstyper
150929_Hemsida_1_770x450_px

Inkubator

Vill du ta ditt företag framåt och utveckla dina affärer? Då kan ett inkubatorprogram vara något för dig! Oavsett om du är ett helt nytt eller igångvarande företag.

Mottagning

Första steget är mottagningen där vi träffas och lär känna varandra. Vi kopplar sen samman dig med en erfaren affärsutvecklare eller annan aktör som du kan prata med förutsättningslöst. Du får här feedback på ditt arbete med dina utvecklings- och tillväxtidéer.

För-inkubator

För-inkubatorn är en period där start-upp-företag kan få hjälp att affärsutveckla bolaget och på så sätt få snabb och tidig feedback från marknaden och bransch. Detta för att se marknadspotentialen. Under för-inkubatorn, som vanligtvis är 6 månader, får du stöd i att förädla din affärsidé och värdeerbjudande utifrån ett kundperspektiv. Värdeerbjudandet blir ett underlag för att bygga ett företag med skalbar verksamhet kring. Det är en chans att prova på och se om du ska fortsätta med bolaget in i inkubatorn med den affärsutvecklingsprocess som tar vid då. Målet under för-inkubatorn är en innovationsplan, med feedback från viktiga marknader eller kunder, och ett tydligt värdeerbjudande.

Inkubatorprogram

Inkubatorn kan vara nästa steg där du får support och strategistöd som sporrar och utvecklar ditt företag. Vi talar om kunskap, kontakter, kapital och kontor.

  • Har du en affärsidé eller företag med tillväxtpotential?
  • Har du ambitioner, driver och vill utveckla affärsidén eller företaget?
  • Finns det skalbarhets-fördelar?
  • Ser du att det finns möjlighet att växa med företaget nationellt och gärna internationellt?
  • Nytänkande och ett hållbarhetstänk i affärsidén ser vi som positivt.

Målgrupper för inkubatorn

Bolag eller affärsidéer med skalbara affärsidéer, stor tillväxtpotential, gärna internationell marknadspotential.

1. Tidig fas. Omfattar idéfas/affärsidé, kanske 1,5 år till marknad, långt till marknad, längre utvecklingstid.
2. Kommersialiseringsfas. Kan t ex innebär att det redan kan finns en första kund, en första intäkt och att man har några månader till en större lansering.
3. Igångfas. Bolag som förmodligen är 1-5 år gamla, har omsättning samt har en vilja att satsa nytt men kanske inte vill göra det på egen hand utan behöver kunskaper/förmågor från annat håll.

Kunskap

Inkubatorn är en språngbräda till tillväxt. Vi har verktygen som kan öka tempot till marknaden. Bland annat regelbundna träffar med affärsutvecklare som ger stöd i att forma strategier och mål exempelvis när det gäller val av kunder, paketering och finansiering.

Kontakt

Genom affärsutvecklaren och våra egna kontakter till olika företag, branscher, experter, marknader, Science Parks och universitet så får du en stor kontaktyta.

Kapital

Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera och söka bidrag och lån till din tjänst och produkt.

Kontor

I inkubatorn får du nytta av andra företagares know-how. Vi ser det som positivt att du verkar i vår fysiska miljö, men inget krav för att genomföra inkubatorprogrammet.

Fler förmåner

Vi använder flera verktyg som stödjer ditt företagande. Affärsutvecklingsmallar (ex. NABC, Business Canvas), ekonom- & juristrum, säljstöd, inkubatormöten, halvårsavstämningar, värdeskapande möten (Value Creations) och föredragsserien Affärsskap är några
exempel. Läs mer på vår hemsida! Genom nyhetsbrev, hemsida och pressreleaser hjälper vi dig att synas.

Modernt utrustade mötes- och konferensrum, samt cyklar och projektor lånar du enkelt av oss. Du blir också ett av flera Kalmar Science Parkföretag och en del i nätverket.

Ansökan och priser

Kontakta oss för aktuell uppgift angående inkubatorn.

Kontakt

Hör av dig till Linus så tar vi ett förutsättningslöst, kostnadsfritt möte under full sekretess där vi diskuterar igenom dina idéer. 

Du kan även kontakta näringslivskontakt i din kommun >>

eu_kommunloggor_grupp_rink


Vill du veta mer? Hör av dig till:

Linus Andersson

Linus Lindquist

Koordinator Incubator