Medlemstyper
E-commerce

E-commerce

Om e-commerce

I Kalmar län finns många framgångsrika e-handelsföretag. E-handelsklustret e-commerce vänder sig till dig som bedriver handel på internet, både B2C och B2B. Vi välkomnar också företag och organisationer som kan ses som leverantörer och samarbetspartners och på så sätt förstärker kompetensen i klustret.

Medlemskap

I e-commerce anordnas bland annat aktiviteter med fokus på kompetensområden som är viktiga för e-handelsutveckling. Är du på väg att starta en e-handelsverksamhet eller är du redan i gång? Om du känner att du vill få tillgång till ett nätverk med andra e-handlare, möjlighet till kunskapsutbyte, kontakter och har en vilja att samverka så är e-commerce ett kluster för dig.

Inom klustret jobbar vi nära lärosäten och branschorganisationer för att stärka e-handelskompetensen i regionen. E-commerce startades 2012 och innan vi bildade klustret fanns det en ideell förening där e-handelsföretagen redan samverkade.

Som medlem får du

  • Inbjudningar till aktiviteter och mötesplatser för erfarenhetsutbyte som t ex rundabordssamtal, studiebesök, föreläsningar och träffar av mer social karaktär.
  • Marknadsföring genom presentation på vår hemsida, nyhetsbrev och artiklar.
  • Stöd i kontakter med universitet, kommun, regionförbund och/eller andra organisationer eller nätverk som du har nytta av.
  • Möjlighet att bolla frågor kring t ex rekrytering, pr, finansiering, projektstöd och internationalisering med oss.
  • Erbjudanden från Kalmar Science Park Partner.
  • Medlemsskylt som visar att man tillhör klustret.

Läs mer

För att se vilka företag som är med i klustret, klicka här

För att se aktuella aktiviteter för bland annat e-commerce, klicka här

Kalmar Science Park driver ett regionalt e-handelsprojekt, klicka här

Läs artiklar om några av våra e-handelsföretag, klicka här

Mer information för dig som funderar på att etablera verksamhet och bosätta dig  i Kalmar, klicka här

Prisinformation

Avgifter [PDF)