Om verksamheten

Vår organisation

Hos oss på Kalmar Science Park finner du både nystartade och etablerade företag från olika branscher. Gemensamt för alla är att de är kunskapsbaserade och har ett tillväxtfokus. Det är viktiga aspekter i vårt arbete där vi ska föra samman akademi, näringsliv och samhälle. Allt för att ge regionen ett så bra innovationsklimat det bara går.

Vår verksamhetsidé

Kalmar Science Park erbjuder en kreativ mötesplats för idéer och innovativa företag som vill växa. Vi stärker regionens attraktivitet genom att tillföra nytänkande, inspiration och nätverksbyggande i nära samarbete med näringslivet och Linnéuniversitetet.

Vår vision

Kalmar Science Park ska vara den naturliga innovationspartnern i regionen och en förebild för andra kunskapsintensiva miljöer. Vi ska bidra till ett framgångsrikt näringsliv som möter framtidens utmaningar.