Om verksamheten

Våra projekt

Projekt är en viktig och spännande del av vår verksamhet på Kalmar Science Park. Vi kan på så sätt fokusera på områden som vi anser är viktiga både nu och i framtiden. I projekten ges också möjlighet att mer intensivt samverka med olika intressenter som vill vara delaktiga och bidra till innehållet på olika sätt.