Frågor & Svar

Generella frågor

Hyr ni ut billiga lokaler?

Nej, vi hyr inte ut lokaler! Däremot om man blir antagen till inkubatorn utifrån våra kriterier har vi kontor att erbjuda för den som har behovet av det. Kontoret blir då en del av inkubatorprocessen.

För dig som enbart är ute och letar kontorslokaler så är det bästa sättet att kontakta Kalmar Kommuns företagslots för denne har direkta ingångar till fastighetsägarna.

Måste man vara student för att få stöd?

Nej, i inkubatorn söker vi kontakt med alla personer med affärsidéer och alla tillväxtföretag i utvecklingsfas! Vår roll är att hitta dig som har idéer och ge rådgivning, affärsutveckling och koppla samman dig med rätt kontakter, kompetenser och kapital. Drivhuset är däremot en samarbetspartner till oss som riktar sig enbart till studenter.

Inte heller i Associate eller Digital Business så spelar bakgrund, utbildning, ålder etc någon roll. Det som vi vill arbeta med är ett nätverk av kunskapsintensiva tillväxtföretag i Kalmarregionen!

Ansök här om att bli en medlem i Kalmar Science Park!

Är det bara företag i Kalmar Kommun som kan vara medlemmar?

Vi är ett Kalmar kommunbolag men vi verkar i hela Kalmar län och arbetar för framgångsrikt företagsklimat i ”Linnéregionen”!

Jag har ingen egen affärsidé men är nyfiken på nyföretagande – finns det aktiviteter för mig?

Ja, du kan vara utan egen idé och till exempel gå på aktiviteter, delta på mötesplatser eller kopplas samman med företag och organisationer. Vi kan berätta mer om innovationssystemet och guida dig vidare.

 

Inkubatorfrågor

Är det bara yngre personer i inkubatorprocessen?

Nej, vi pratar om unga företag och inte om unga företagare! Åldern på dig som företagare spelar ingen roll. Tidpunkten för när vi bäst kan börja att hjälpa dig och ditt företag kan vara redan innan du startat företaget men vi kan också lika väl hjälpa dig som har tillväxtföretag i utvecklingsfas.

 

Finns det kriterier för att antas till inkubatorprocessen?

Du kan alltid kontakta oss för allmän rådgivning, vi kallar det vår mottagning där vi träffas och lär känna varandra. Vi kopplar sen samman dig med en erfaren affärsutvecklare eller annan aktör som du kan prata med förutsättningslöst. Du får här feedback på ditt arbete med dina utvecklings- och tillväxtidéer.

Om inkubatorn verkar intressant för dig kollar vi tillsammans på kriterierna vi har. Inkubatorn kan vara ditt nästa steg där du får support och strategistöd som sporrar och utvecklar ditt företag. Vi talar om kunskap, kontakter, kapital och kontor.

Inkubatorn är en språngbräda till tillväxt. Vi har verktygen som kan öka tempot till marknaden. Bland annat regelbundna träffar med affärsutvecklare som ger stöd i att forma strategier och mål exempelvis när det gäller val av kunder, paketering och finansiering.

 

Vad kostar det?

All kontakt med oss i tidigt skede är kostnadsfri, även rådgivningen. Om du senare blir antagen till inkubatorprocessen utifrån våra kriterier så tar vi dock ut en inkubatoravgift.

 

Är ni på inkubatorn bra på att förmedla kontakter?

Genom affärsutvecklaren och våra egna kontakter till olika företag, branscher, experter, marknader, Science Parks och universitet så får du en stor kontaktyta.

Är det bara företag på Varvsholmen som ingår i inkubatorn?

Nej, vi arbetar med företag och projekt både i och utanför våra kontorslokaler i Kalmar län. Det finns fördelar med att sitta i en miljö bland andra unga företag och andra företagare. Det ger erfarenhetsutbyte, en kreativ tillvaro och en social plats där du alltid har någon att dricka kaffe med. Vi kräver inte att du ska sitta i lokalerna. Vi söker företag och idéer med tillväxtpotential och som vill verka och utvecklas i Kalmar län.