Vi erbjuder
Stöd till regionens tillväxt

Stöd till regionens tillväxt

Kalmar Science Park är en viktig aktör i vad vi brukar kalla det regionala innovationssystemet. Det består av alla oss som hjälper dig som är entreprenör, bär på en idé eller bedriver forskning som kan kommersialiseras. Vi vill att du ska se oss som en självklar innovationspartner.

Vi erbjuder dig med ett innovativt företag olika tjänster och ett nätverk att växa i tillsammans med andra. Vi är också aktiva i ett antal regionala, nationella och internationella nätverk för att kunna ge ditt företag ytterligare kontakter och möjligheter. Genom omvärldsbevakning och delaktighet i utvecklingsprojekt på alla dessa nivåer kan vi erbjuda aktuell och viktig kunskap till dig som företagare. Du kan se oss som ett språkrör, eller ta hjälp av oss och bli lotsad rätt.

Tillsammans med det regionala näringslivet driver vi utvecklingsprojekt som gynnar regionens tillväxt inom olika områden. Genom strategiska samarbeten knyter vi ihop olika branscher, näringar och företag för att optimera kunskapsutvinningen.

Vi finns tillgängliga för dig som vill etablera dig i regionen, som söker samarbetspartners eller behöver stöd för att kunna växa.  Vi är alltid lyhörda för nya idéer och möjligheter. Genom att hjälpa ditt företag att växa så växer också vår region.

Läs mer

Läs mer om våra samarbetspartners & finansiärer

Läs mer om vårt nationella nätverk av Science Parks