Vi erbjuder
Bild_Hemsida_kampanj_2016_770x450px

Stöd till dig som är ny eller blivande företagare

Vi letar efter dig som har en idé och funderar på att starta eget företag eller som redan har startat företag de senaste åren.  Är du intresserad av utveckla, digitalisera eller internationalisera din verksamhet så kan vår  inkubator vara något för dig. Att delta i inkubatorprogrammet innebär att vi tillsammans arbetar med att bygga och utveckla ditt företag.  Du får möjlighet att utvecklas med ditt företagande och ditt företag växer på sikt.

Se film och läs mer om inkubatorprogrammet här >>

Kostnadsfritt möte under full sekretess
Allt börjar med en kontakt mellan oss och sen bokar vi in ett första möte. Vi vill träffa dig och lyssna på vad du går och tänker på för nya idéer eller vilket område som du vill utveckla mer i din verksamhet. I detta möte kan vi förklara hur vi kan arbeta med din idé och guida dig vidare.  Vi kan också berätta om vad en eventuell inkubatorprocess skulle innebära. Kontakten med oss är kostnadsfri och givetvis sker det under full sekretess!

Vi erbjuder även möjlighet att träffa oss kvällstid den 15:e mars och den 10 maj >

Du kan även kontakta näringslivskontakt i din kommun >

eu_kommunloggor_grupp_rink